Praktisch aan de slag in de werkomgeving inclusieve cultuur!

Praktisch aan de slag? Op het platform Samen opleiden is een speciale werkomgeving ingericht voor opleidingen en scholen. Deze werkomgeving ondersteunt scholen om een cultuur te ontwikkelen waarin iedere (toekomstige) leraar zich thuis voelt en het gevoel heeft om erbij te horen. Ongeacht uiterlijk, etnische achtergrond, religie of voorkeur. Om het team een afspiegeling van […]

Conferentie Divers voor de klas 16 oktober 2024 – Marnix Academie Utrecht

Conferentie Divers voor de klas Live!  We zijn blij om de jaarconferentie van de Alliantie ‘Divers voor de klas’ aan te kondigen.16 oktober van 13.30u – 17.00u op de Marnix Academie in Utrecht.Zet deze datum in je agenda, want het belooft een inspirerende middag te worden.Meer details over het programma volgen binnenkort hier op deze […]

Presentatie Inspiratiesessie 18-04-2024

Inspiratiessie 18 april 2024: Peers op de Pabo! Donderdag 18 april stond het thema “Mannelijke peers op de pabo” centraal. Gert-Jan Veerman zijn presentatie is hier te vinden: Inclusieve cultuur en het lerarentekort: mannelijke peers op de pabo (opent in pdf)

Presentaties Inspiratiesessie 25-01-2024

Presentaties Inspiratiessie 25 januari 2024 Donderdag 25 januari stond het thema “Inclusief Lesgeven” centraal. Anje Ros en Marette Ebert delen hier hun presentatie: Anje Ros: Inclusief Onderwijs als onderdeel van het werken aan Diversiteit en Inclusie Marette Ebert: 5 Pijlers van Inclusief Lesgeven

Links & artikelen Reflectiesessie 23-11-2023

Links & artikelen Reflectiesessie 23-11 Donderdag 23 november is een aantal inzichten gedeeld, afkomstig uit onderzoek en publicaties.Links naar artikelen: • Salazar Tuitt – Vijf dimensies van Inclusive Excellence  • Onderzoek naar studenten met een migratieachtergrond die (niet) kiezen voor een pabo-opleiding (2020) • KIS-publicatie ‘Hoe bevorder je diversiteit in je personeelsbestand (2021)

Workshop Inclusieve pabo’s

Werken aan inclusieve pabo’s Hoe ziet opleiden voor inclusief onderwijs eruit op hbo-opleidingen Leraar Basisonderwijs (pabo)? Pabo’s proberen steeds meer aandacht te besteden aan inclusief onderwijs in hun curriculum. Hierin worden goede stappen gezet, tegelijk ervaren betrokkenen obstakels, blijkt uit nieuw KIS-onderzoek. Tijdens de conferentie in Utrecht 9 oktober werden de bevindingen in een workshop […]