Praktisch aan de slag?

Op het platform Samen opleiden is een speciale werkomgeving ingericht voor opleidingen en scholen. Deze werkomgeving ondersteunt scholen om een cultuur te ontwikkelen waarin iedere (toekomstige) leraar zich thuis voelt en het gevoel heeft om erbij te horen. Ongeacht uiterlijk, etnische achtergrond, religie of voorkeur. Om het team een afspiegeling van de samenleving te laten zijn, is diversiteit gewenst. Leraren met verschillende achtergronden brengen andere ervaringen, inzichten en talenten met zich mee.

Concreet aan de slag met de werkomgeving

Met tips uit de tool kunnen scholen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een inclusieve cultuur. De werkomgeving bevat drie dimensies:

1) Inclusief klimaat

2) Diversiteit wat betreft gender

3) Diversiteit wat betreft culturele achtergrond.

Iedere dimensie bevat een scan waarmee de beginsituatie en de doelen zijn vast te stellen. Vervolgens krijgt de deelnemer acties aangereikt die helpen om aan de slag te gaan, en een werkplan maakt om de acties uit te voeren.

Voor wie?

De werkomgeving kan worden gebruikt door schoolteams of schoolleiders, eventueel in samenwerking met HRM-professionals en bestuurders. Door de scan met elkaar in te vullen en te bespreken, wordt er draagvlak gecreëerd en gewerkt aan een gezamenlijke ambitie. Door de werkomgeving ieder jaar opnieuw te gebruiken, wordt gewerkt aan structurele verbetering en aan een duurzame inclusieve cultuur.

Direct beginnen?

Je vindt de werkomgeving hier