Ons Hoofddoel

‘Het vergroten van gender- en culturele diversiteit in het primair onderwijs en het versterken van de inclusieve cultuur in de pabo’s en de schoolorganisaties’

Werkwijze Alliantie:

  1. Het uitvoeren van een pilot die leidt tot concrete interventies op het terrein van diversiteit van teams en studenten op de pabo’s en van teams in de scholen
  2. We startten met vijf pabo’s in een pilot die het manifest in oktober 2022 ondertekenden. De groep groeit uit tot ongeveer 10-15 pabo’s. We zien deze groep als één verbonden netwerk, waarin samengewerkt en uitgewisseld wordt. De Alliantie vormt hierin een verbindende, stimulerende en organiserende schakel.
  3. Vanuit dit sterke netwerk delen we kennis en ervaringen met het gehele veld van opleidingen, scholen en schoolbesturen en overige partijen. We organiseren daartoe diverse bijeenkomsten, kijk voor meer info op onze jaarplanning!