Welkom!

Op deze plek brengen we informatie bijeen waarmee je als school en als pabo werk kunt maken van diversiteit.
Waarom?
Leerlingen hebben voorbeelden nodig: rolmodellen, verschillende leraren met evenzoveel verschillende achtergronden. Dat komt de ontwikkeling van de leerlingen ten goede en leidt tot kwalitatief beter en passender onderwijs.
Tegelijk zien we een grote groep jongeren en (werkende) volwassenen die zich niet aangesproken voelt en niet aangesproken wordt om te kiezen voor een baan in het onderwijs.

Divers voor de klas wil hier iets aan te doen: door werk te maken van diversiteit, door de groep potentiële leerkrachten die we zo missen wél aan te spreken. Als Alliantie doen we daar veel zelf aan en werken we samen met partners vanuit hun eigen expertise.
Waarom ook alweer?
Werk maken van diversiteit is ook werk maken van het lerarentekort!

Gelijk contact opnemen?

Het vergroten van diversiteit in het
primair onderwijs en het
versterken van de inclusieve
cultuur in de pabo’s en
de schoolorganisaties "

Een initiatief van:

  • LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs) 
  • PO-Raad
  • Meestert! 
  • Vereniging Hogescholen
  • Lectoren Fontys en Chr. Hogeschool Ede

Divers voor de klas
Correspondentieadres:
Marnix Academie
Vogelsanglaan 1,
3571 ZM Utrecht