Praktisch aan de slag in de werkomgeving inclusieve cultuur!

Praktisch aan de slag? Op het platform Samen opleiden is een speciale werkomgeving ingericht voor opleidingen en scholen. Deze werkomgeving ondersteunt scholen om een cultuur te ontwikkelen waarin iedere (toekomstige) leraar zich thuis voelt en het gevoel heeft om erbij te horen. Ongeacht uiterlijk, etnische achtergrond, religie of voorkeur. Om het team een afspiegeling van […]

Artikel: ‘Bouwen aan inclusieve en diverse lerarenteams’

Bouwen aan inclusieve en diverse lerarenteams Veel scholen hebben te maken met een lerarentekort. Om nieuwe leraren aan te trekken en huidige leraren te behouden, is het belangrijk om te zorgen voor een fijn leer- en werkklimaat. Van grote invloed hier op is een inclusieve cultuur. Een inclusieve cultuur draagt bij aan een gevoel van […]