Reflectiesessies – ontwikkeling en uitwisseling

Reflectiessies – ontwikkeling en uitwisseling diversiteitsaanpak Wat is het? Naast de Inspiratiesessies worden ook drie Reflectiesessies georganiseerd. Tijdens een reflectiebijeenkomst gaan we dieper in op het eigen proces van de deelnemers aan onze pilot. Het gaat om het uitwisselen van ervaringen, good-practices en knelpunten, met als doel om samen te leren en kennis te ontwikkelen. […]