Inspiratiesessies – inhoud en verdieping​

Inspiratiesessies (inhoud, verdieping, uitwisseling) Wat is het? Inspiratiesessies zijn bijeenkomsten rondom een inhoudelijk thema, met (gast)spreker en ruimte voor verdieping en uitwisseling. Voor wie? Inspiratiesessies zijn voor een brede groep geïnteresseerden: alle pabo’s en schoolorganisaties die werk maken van diversiteit en inclusie. Praktisch:We houden 3 Inspiratiesessies per jaar, waarvan 1 in de vorm van een […]