KANS! – de keynote van Karim Amghar 9 oktober 2023

KANS! – de keynote van Karim Amghar In zijn openingstoespraak voor onze conferentie, sprak Karim over diversiteit, inclusie en kansengelijkheid in het onderwijs en deelde zijn ervaringen met het werken in onderwijssettings met veel diversiteit. Zijn PREZI kun je vinden door op de button te klikken. Klik hier voor de Presentatie

Reflectiesessies – ontwikkeling en uitwisseling

Reflectiessies – ontwikkeling en uitwisseling diversiteitsaanpak Wat is het? Naast de Inspiratiesessies worden ook drie Reflectiesessies georganiseerd. Tijdens een reflectiebijeenkomst gaan we dieper in op het eigen proces van de deelnemers aan onze pilot. Het gaat om het uitwisselen van ervaringen, good-practices en knelpunten, met als doel om samen te leren en kennis te ontwikkelen. […]

Good practice: Leraar voor een dag

Leraar voor één dag In opdracht van de Gemeente Amsterdam organiseren Hogeschool IPABO samen met de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Leraar voor een dag. Ook zijn Mokum Meestert! en Meesters met Dromen intensief betrokken en werken we samen met de Amsterdamse scholen om leerlingen in Amsterdam bekend te maken met werken in […]

Inspiratiesessies – inhoud en verdieping​

Inspiratiesessies (inhoud, verdieping, uitwisseling) Wat is het? Inspiratiesessies zijn bijeenkomsten rondom een inhoudelijk thema, met (gast)spreker en ruimte voor verdieping en uitwisseling. Voor wie? Inspiratiesessies zijn voor een brede groep geïnteresseerden: alle pabo’s en schoolorganisaties die werk maken van diversiteit en inclusie. Praktisch:We houden 3 Inspiratiesessies per jaar, waarvan 1 in de vorm van een […]

Artikel: ‘Bouwen aan inclusieve en diverse lerarenteams’

Bouwen aan inclusieve en diverse lerarenteams Veel scholen hebben te maken met een lerarentekort. Om nieuwe leraren aan te trekken en huidige leraren te behouden, is het belangrijk om te zorgen voor een fijn leer- en werkklimaat. Van grote invloed hier op is een inclusieve cultuur. Een inclusieve cultuur draagt bij aan een gevoel van […]